Euronext N.V. køber majoritetsaktiepost i VP Securities

Euronext N.V., en paneuropæisk børs og markedsinfrastruktur-koncern, har i dag offentliggjort, at de har indgået en aftale om køb af cirka 70% af aktierne i VP Securities A/S.

23.04.2020

Aftalen er indgået med VPs fem største aktionærer - Nationalbanken, Danske Bank, Nykredit, Nordea og Jyske Bank. VPs bestyrelse har i henhold til selskabets vedtægter godkendt overdragelsen af aktierne.

VP's bestyrelse har løbende vurderet den fremtidige strategiske retning for VP til gavn for selskabet, dets aktionærer og deres kunder og ser Euronext, som en attraktiv fremtidig partner, der kan styrke den fortsatte udvikling af VP.

VP Securities bliver med transaktionen en del af en førende paneuropæisk markedsinfrastruktur- koncern med omfattende ekspertise inden for værdikæden for finansiel infrastruktur såsom børser, værdipapircentraler, corporate actions og øvrige investor services. Euronext har i forvejen en tilstedeværelse i det europæiske værdipapircentralmarked igennem Euronext VPS i Norge og Interbolsa i Portugal.

”I et marked, der går fra at være overvejende nationalt til at blive europæisk, vil skalafordele få endnu større betydning i forhold til at kunne tilbyde konkurrencedygtige services til kunderne og sikre fortsatte investeringer i ny teknologi” udtaler Peter Lybecker og fortsætter, ”det er min forventning, at de fordele som VP Securities vil kunne opnå, som en del af Euronext-koncernen, vil styrke den danske infrastruktur inden for post-trade services”.

De øvrige aktionærer vil blive tilbudt salg af deres aktier til Euronext på tilsvarende vilkår, som de største aktionærer.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og transaktionen forventes gennemført i starten af 3. kvartal 2020.

Se pressemeddelelsen fra Euronext her.

Peter Lybecker
Bestyrelsesformand

For yderligere information og kommentarer kontakt venligst Peter Lybecker på mobil nr. 4080 3300.