Euronext har modtaget godkendelse fra Finanstilsynet til at købe VP Securities

Euronext, den førende paneuropæiske børs, har modtaget godkendelse fra finanstilsynet til at gennemføre købet af op til 100% af VP Securities. Købet blev annonceret den 23. april 2020.

16.07.2020

VP Securities bliver med transaktionen en del af Euronext-koncernen, der har omfattende ekspertise inden for finansiel infrastruktur, herunder børs- og værdipapircentralaktiviteter samt øvrige investor relaterede services. Ud over det fremtidige ejerskab af VP Securities har Euronext allerede en tilstedeværelse på det europæiske værdipapircentralmarked via sit ejerskab af Euronext VPS i Norge og Interbolsa i Portugal.

”Jeg er glad for, at Finanstilsynets godkendelse nu er på plads, og at salget af VP Securities til Euronext kan afsluttes. Salget af VP Securities er et vigtigt og naturligt skridt, da CSD-industrien bevæger sig mod konsolidering og harmonisering”, siger Peter Lybecker, bestyrelsesformand i VP Securities.

Euronext har allerede sikret sig solid opbakning til opkøbet fra en række af de eksisterende aktionærer i VP Securities. Pr. dags dato har aktionærer, der repræsenterer 90,68% af de samlede aktier1, accepteret tilbuddet om at sælge deres aktier til Euronext. De øvrige aktionærer er blevet tilbudt salg af deres aktier til Euronext på tilsvarende vilkår, og dette tilbud vil være åbent indtil den 31. august 2020.

Når købstilbuddet er udløbet, har Euronext til hensigt at indlede en tvangsindløsning af de resterende aktier i overensstemmelse med reglerne i den danske selskabslov.

”Ved at blive en del af en stærk europæisk virksomhed med aktiviteter inden for mange led i den finansielle infrastruktur kan vi drage nytte af den know-how og de løsninger, der er i den samlede Euronext-organisation, ligesom vi styrker vores evne til at skabe innovation og stordriftsfordele. Det betyder, at vi fremover kan tilbyde vores kunder endnu bedre og mere konkurrencedygtige post-trade services”, siger Niels Olsen, CEO i VP Securities.

For yderligere information vedrørende Euronext’s køb af VP Securities A/S henvises til pressemeddelelse af 23. april 2020 og 16. juli 2020.

Peter Lybecker
Bestyrelsesformand

For yderligere information og kommentarer kontakt venligst Bestyrelsesformand Peter Lybecker på mobil nr. 4080 3300.

1 Justeret for egne aktier