CPMI-IOSCO rapport / VP Securities

CPMI-IOSCO rapport

Værdipapircentraler anses for at være systemisk vigtige for, at det finansielle system kan fungere, og de er derved underlagt overvågning fra centralbanker og tilsynsmyndigheder. For VP SECURITIES er det Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet der overvåger.

VP vurderes med udgangspunkt i 24 principper fra CPMI-IOSCO (det globale samarbejde mellem centralbanker og værdipapirtilsyn), der tilsammen udgør den internationale standard for værdipapircentraler.

De 24 principper kan opdeles i 10 hovedkategorier:

  • Overordnet organisation 
  • Kredit- og likviditetsrisiko 
  • Afvikling 
  • Værdipapircentraler og hovedstolsrisiko 
  • Håndtering af konkursramte deltagere 
  • Generelle forretningsrisici
  • Operationel risiko 
  • Adgang
  • Effektivitet 
  • Gennemsigtighed

Rapport - februar 2016

I rapporten fra februar 2016 har Finanstilsynet og Nationalbanken fundet, at 18 ud af 24 principper er relevante for VP og af disse, er 14 tildelt den højeste karakter og 4 den næsthøjeste karakter. For de 4 principper med næsthøjest karakter, har Finanstilsynet og Nationalbanken givet en række anbefalinger, som VP i løbet af 2016 vil arbejde med at implementere. Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet skriver i deres samlede rapport, at VP’s systemer til opbevaring og afvikling af værdipapirer er sikre og effective.

Ud over Finanstilsynet og Nationalbankens samlede konklusion, som kan læses på Nationalbankens hjemmeside har VP også udarbejdet en rapport, hvor de enkelte principper gennemgås i detaljer. Denne rapport indledes med en overordnet gennemgang af VP.

Læs hele CPMI-IOSCO rapporten her.