Regler og vedtægter / VP Securities

Regler og vedtægter

/~/media/9C9637AEAE294492A91A232578CA1DE4.ashx?w=453

VP's rolle som værdipapircentral er underlagt EU-forordningen om værdipapircentraler (CSDR) og lov om kapitalmarkeder. Finanstilsynet fører tilsyn med VP.

I VP's vedtægter kan du læse mere om VP's formål og virksomhed og i vores VP Rule Book og tilslutningsaftale kan du læse om vilkårene for at være kunde hos VP.