Koncernstruktur / VP Securities

Koncernstruktur

/~/media/52C099A29E5243B88380C39A9BEB53AD.ashx?w=453

VP SERVICES A/S

Et helejet datterselskab, som tilbyder en komplet pakke af rådgivning, support og software-værktøjer til effektiv investorpleje. Selskabet opererer også med binavnet VP INVESTOR SERVICES.

VP LUX S.à r.l.

Et helejet datterselskab med tilladelse til at drive virksomhed som værdipapircentral i Luxembourg. VP LUX S.à r.l. giver adgang til at udstede euroobligationer, som kan benyttes som sikkerhed for lån hos centralbankerne i eurozonen og tilbyder samtidig en række værdipapirservices til det europæiske finansmarked. VP LUX er placeret i Luxembourg.