Vores forretning / VP Securities

Vores forretning

VP tilbyder sine kunder innovative løsninger og know-how inden for værdipapir- og investoradministration. VP har udviklet internationalt anerkendte systemer til håndtering af værdipapirer og medvirker til, at værdipapirhandlen kan foregå stabilt, sikkert og hurtigt. VP er det centrale sted for registrering af værdipapirer i Danmark og er godkendt som værdipapircentral (CSD) i henhold til lov om værdipapirhandel. VP understøtter også udstedelse af værdipapirer inden for Euro-området gennem datterselskabet VP LUX i Luxembourg.

/~/media/D4F82A1EA1BB429D942B2DC977C0AD73.ashx?w=453

VP arbejder med følgende forretningsområder:

  • Udstedelse og depotservice varetager opgaver knyttet til udstedelse af alle typer af værdipapirer og opbevaring af værdipapirer både på slutinvestor- og samledepoter
  • Clearing Services håndterer clearing og afvikling af værdipapirhandler
  • Custody Services tilbyder depot og back-office service til både danske og udenlandske kunder
  • Investor Services tilbyder en komplet pakke af rådgivning, support og værktøjer til effektiv investorpleje og mødeservice 

Læs mere

VP's kunder er finansielle virksomheder samt en lang række børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber, der alle har behov for automatiserede løsninger. VP er den førende leverandør af værdipapir- og investorservice i Danmark og desuden leverandør til en lang række udenlandske finansielle virksomheder.