VP's priser / VP Securities

VP's priser

Priserne for tilslutning dækker VP’s omkostninger ved en kundes tilslutning og finanssektorens løbende investering i opbygning af infrastrukturen. Priserne for udstedelse, opbevaring og clearing dækker VP's omkostninger til de nødvendige funktioner ved udstedelse af et værdipapir, registrering af ejerforhold og rettigheder til papiret, omsætning af papiret ved handel og den dertil knyttede betalingsformidling og rapportering til markedsdeltagere og myndigheder.

Download VP's prisliste her...

Download VP's prispolitik (pricing policy) her - tilgængelig på engelsk

De europæiske værdipapircentraler har i fællesskab besluttet at lave en tabel og en vejledning, der gør det lettere at sammenligne værdipapircentralernes priser for forskellige værdipapirydelser:

Vi har udarbejdet en række priseksempler som du kan downloade på engelsk her: