Vi omsætter for 55.000 mia. kr. om året / VP Securities

Vi omsætter for 55.000 mia. kr. om året

Den årlige omsætning af værdipapirer i VP svarer til 28 gange Danmarks BNP. Det kræver noget helt særligt: Dygtige medarbejdere, avancerede løsninger, sikre og stabile systemer – døgnet rundt.

 

/~/media/41BE2C55FAD24833A435EFCBE501E1B7.ashx?w=453

En af vores vigtigste opgaver er at håndtere alt det, der ligger bag en værdipapirhandel. Vi sørger for den elektroniske udstedelse af værdipapirer, registrerer ejerforhold og rettigheder samt håndterer clearing og afvikling af værdipapirhandler. Vi står også for udbetaling af renter og udbytter på obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser.

Brugerne af vores systemer skal kunne gennemføre handler døgnet rundt – når det passer dem. Derfor sker clearing- og afviklingskørslerne seks gange i døgnet med netting af kundernes positioner i såvel penge som værdipapirer.

Tilbage til forsiden