Det starter med dialog / VP Securities

Det starter med dialog

Dit behov som kunde er vores vigtigste prioritet. Derfor finder vi fleksible løsninger, som er tilpasset dine specifikke behov.

 

/~/media/DC627E57FEBC4DBAB141184F4A53E986.ashx?w=453

VP håndterer værdipapirhandel. Således er vores primære kunder finansielle institutter og udstedere af forskellige typer værdipapirer

Vi har ca. 250 kontoførende institutter som kunder – bl.a. Danmarks Nationalbank, banker, sparekasser, andelskasser, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter samt en række udenlandske banker, børsmæglere og clearingcentraler.

Vi servicerer udstedere af værdipapirer, og flere institutionelle investorer er tilknyttet VP-systemet som storkunder. Endelig leverer vi vores specialistydelser til en række datacentre, som er leverandører til den finansielle sektor.

Når det gælder investorservices, så er vores kunder selskaber (både noterede og unoterede), investeringsforeninger og pengeinstitutter.

Tilbage til forsiden