Sikkerhed og stabilitet / VP Securities

Sikkerhed og stabilitet

Sikkerhed og stabilitet går hånd i hånd. Vi håndterer dagligt milliardbeløb. Velfungerende systemer og nyeste sikkerhedsteknologi er vigtige aktiver.

 

/~/media/Images/Content pictures Max W453/_LS_5319.ashx?w=453

Sikkerhed og stabilitet er derfor nøgleord i VP. Det betyder, at vi holder et skarpt øje med vores drift og den nyeste udvikling på markedet for sikkerhedsteknologi.

Sikkerheden i VP overvåges løbende af både en intern og en ekstern systemrevision. Hvis det værst tænkelige skulle ske, sikrer vores katastrofeberedskab, at vores systemer kan retableres inden for en time. Det er i overensstemmelse med de krav, den Europæiske Centralbank stiller. Og det stemmer overens med vores ønske om at tilbyde vores kunder den højest mulige grad af sikkerhed.

VP afvikler dagligt over 40.000 handler til en værdi af cirka 160 mia. kr. Det bliver til over 40.000 mia . kr. på et år eller 20 gange Danmarks BNP – et astronomisk beløb. Det stiller nogle helt særlige krav til vores løsninger. De skal være sikre, stabile og fleksible. Dette sikrer vi via den nyeste sikkerhedsteknologi og et ekstraordinært højt katastrofeberedskab. Disse kompetencer præger alle vores løsninger og gør VP til en sikker og stabil leverandør ud over det sædvanlige.

Tilbage til forsiden