Pengeinstitut / VP Securities

Pengeinstitut

Administrationen af værdipapirer er forbundet med en række forretningsmæssige opgaver, som kræver specialiseret viden og ressourcer samt særligt fokus på effektive processer. Når et pengeinstitut tilbyder investeringsservice, er det afgørende, at disse processer fungerer problemfrit.

Som aktieselskab har et pengeinstitut også brug for at kunne pleje sine aktionærer. Det omfatter bl.a. afholdelse af generalforsamling og ajourføring af Ejerbogen i overensstemmelse med de gældende krav.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/Atrium4.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Omkostningseffektive løsninger baseret på stordriftsfordele
  • Reduktion af operationel risiko gennem outsourcing og standardiserede løsninger
  • Kompetent outsourcingpartner inden for fx Back-office og udstedelsesansvar
  • Adgang til udenlandske værdipapirmarkeder
  • One point of contact for både ekspertrådgivning og udstedelsesservices
  • Omfattende løsninger til investorpleje

Læs mere

Mange års erfaringer

VP har siden 1980 arbejdet sammen med den finansielle sektor med det formål at automatisere og optimere processen i forbindelse med værdipapirhandel. Vi har fokus på sikkerhed, stabilitet og minimering af risiko.

Vores Clearing- og Afvikling-service er en af de mest sikre og effektive i verden. Vi gennemfører både elektronisk udstedelse og opbevaring af værdipapirer på slutinvestorkonti og samlekonti. Desuden agerer vi som udstedelsesansvarlig for de pengeinstitutter, der ikke selv ønsker at varetage denne opgave. Gennem partnere kan vi også opbevare pengeinstituttets udenlandske værdipapirer.

Derudover leverer VP adskillige services til investorpleje så som Insiderhåndtering, Ejerbog, Generalforsamlingsservice, Investor Relations Management og Investorkommunikation. Især banker og garantsparekasser kan drage fordel af vores særlige løsninger.