Investeringsforening / VP Securities

Investeringsforening

Markedet for investeringsforeninger er under konstant udvikling, og emner som international distribution, strømlining af processer på tværs af grænser og automatisering er i fokus. Forvaltere, deres Transfer Agents og distributører er alle interesserede i at levere den bedste ydelse til investorerne. Men ordrehåndtering kan være en udfordring for distributører og Transfer Agents, og processer som administration af udstedelser og indfrielser, reinvesteringer og distribution af formidlingshonorar, generalforsamlinger og investorregistrere, der sikrer korrekt skattemæssig indberetning på vegne af investorerne, kan være tidskrævende.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/_LS_6397.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Investorbeskyttelse vha. opbevaring af investeringsforeningsbeviser i en værdipapircentral – enten i Danmark eller i Luxembourg
  • Automatiseret og risikofri udstedelse og indløsning pga. DvP 
  • Automatisk reinvestering af udbytte 
  • Bred vifte af Investor Services, bla. Ejerbog og generalforsamlingsservices og distribution af formidlingshonorar
  • Effektiv international distribution af investeringsforeninger via vp.FUND HUB® 
  • Strømlining af processer vha. VP’s platform vp.FUND HUB®
  • Reducerede transaktionsomkostninger ved brug af VP’s SWIFT-gateway

Læs mere

Værdifuldt partnerskab

VP hjælper med disse udfordringer ved brug af forskellige løsninger.

Forvaltere kan drage fordel af at udstede værdipapirer i deres investeringsforeninger via vores værdipapircentral, hvor de udstedes og indfries vha. clearing- og afviklingsprocessen, der sikrer levering ift. betaling (DvP), og dermed sikrer en lav finansiering og nedbringer risikoen.

Udfordringerne for Transfer Agents og distributører imødekommes ved vores vp.FUND HUB®-løsning, der er en elektronisk platform. Den forbinder Transfer Agents elektronisk med distributører og automatiserer en række processer, som fremmer en effektiv international distribution af investeringsforeninger. Transfer Agents drager fordel af den automatiserede order routing, clearing og udstedelsesprocesser, mens distributøren får nem adgang til en verden af utallige investeringsforeninger.

VP INVESTOR SERVICES tilbyder også specialiserede løsninger til foreninger, herunder Investor Relations, medlemsregister/ejerbog, elektronisk investorkommunikation, generalforsamlingsservices mv. Som følge heraf drager både udstedere og investorer fordel ved en proces med lave omkostninger og afbøder således risikoen.

Vi har fokus på investeringsforeningers behov og udfordringer, idet vi udvikler vores løsninger i tæt samarbejde med branchen. VP er medlem af Investeringsforeningsrådet (IFR) og The Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI).