Advokat og rådgiver / VP Securities

Advokat og rådgiver

Mange selskaber bruger advokater og rådgivere i forbindelse med selskabets generalforsamlinger og tilpasning af selskabets kapital. Det er ofte advokater, i rollen som dirigent, der tager sig af planlægningen og gennemførelsen af generalforsamlinger. Det er lige så ofte advokater, revisorer og andre rådgivere, der bistår under hele børsintroduktionen eller andre komplekse Corporate Actions.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/_LS_9037.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Værdifuld partner ved børsintroduktion og komplekse Corporate Actions
  • Vejledning og rådgivning vedr. ”best pratice” inden for generalforsamlinger
  • Løsninger til en sikker og hurtig stemmeproces
  • Mange års dokumenteret erfaring

Læs mere

Ekspertise inden for generalforsamling og børsintroduktion

VP er den førende leverandør af generalforsamlingsservice. Vi leverer de nødvendige services og rapporter, der gør både dirigent og selskab i stand til trygt at gennemføre en generalforsamling. Dertil sørger vores avancerede løsninger for en sikker og hurtig stemmeproces.

Ydermere er vi en vigtig partner ved planlægningen af en børsintroduktion eller andre komplekse Corporate Actions. Vores rådgivning sikrer en effektiv udstedelse og sparer både penge og ressourcer. Vi bistår gerne med at kortlægge forskellige udstedelsesmuligheder og tilrettelægge en optimal udstedelsesproces.

Vi kan også hjælpe dig med...

Obligationsudstedelser

Selskabsobligationer, EMTN programmer, realkreditobligationer