Realkreditinstitut / VP Securities

Realkreditinstitut

Udstedelser af realkreditobligationer medfører automatisk en række administrative opgaver, der stiller krav om særlig ekspertise. Det omfatter bl.a. at tilrettelægge udstedelsen og derefter gennemføre den løbende udstedelse. Dertil kommer også beregning og udbetaling af renter og udtrækninger til obligationsejerne. Enhver af disse processer kan være både dyr og tidskrævende for udstederen.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/_LS_4049.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Global distribution via links til vigtige markeder
  • Udstedelse i fremmed valuta
  • Euroobligationer og internationale udstedelser via VP LUX i Luxembourg
  • Fuldautomatiseret distribution af provenu til investorer
  • Support til alle typer af realkreditobligationer inklusive SDO, SDRO og EMTN
  • Omfattende rapportering af investorfordeling
  • Løsninger udviklet i samarbejde med realkreditbranchen
Læs mere

Værdifuldt partnerskab

VP leverer et system dedikeret til at løse specifikke behov i forbindelse med udstedelser og den generelle håndtering af realkreditobligationer. Vi understøtter alle former for obligationsudstedelser som fx særligt dækkede obligationer (SDO), særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og standardiserede EMTN-programmer med fleksible og brugervenlige løsninger.

Vores infrastruktur letter distributionen til internationale markeder og til vigtige investorsegmenter.

Vi kan også hjælpe dig med...

Obligationsudstedelser

Selskabsobligationer, EMTN programmer, realkreditobligationer