Asset Services / VP Securities

Asset Services

Udenlandske banker, ICSD’er, CCP’er og børsmæglere har brug for sikre custody løsninger, der kan dække de markeder, de investerer i. Mangelfuld viden om det lokale marked kan være en udfordring, hvis man som udenlandsk institution ønsker at håndtere værdipapirhandler på det danske marked.

/~/media/D4F82A1EA1BB429D942B2DC977C0AD73.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Reduktion af operationel risiko
  • Ekspertviden om det danske værdipapirmarked
  • Direkte adgang til udenlandske markeder i samarbejde med andre CSD’er eller partnere
  • Standardiseret transaktionsinterface (ISO 15022 og ISO 20022)

Læs mere

Effektivt og sikkert

VP tilbyder at håndtere danske værdipapirdepoter. Vi følger op på handler, informerer om kommende Corporate Actions i det danske marked og gennemfører dem. Har man knappe ressourcer og mangler specialistviden, kan man også få gavn af at outsource netop den håndtering til os. Vi varetager depotføring af ikke-danske værdipapirer gennem udenlandske samarbejdspartnere. Samtidig omfatter vores kernekompetencer løsninger til effektiv håndtering af sikkerhedsdepoter.

Relaterede services