Clearingservice / VP Securities

Clearingservice

Uanset hvilket marked man handler på, vil en børshandler typisk opleve en del udfordringer, efter handlen er indgået. At få handlen afviklet ordentligt omfatter også en garanti for, at både kontanter og værdipapirer udveksles på den mest effektive og sikre måde. En ineffektiv afviklingsproces kan resultere i en utilsigtet binding af likvider eller sikkerhedsstillelse.

/~/media/ADFA9F957C1541FBAF86BB5B0A9A61A2.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Godkendt dansk værdipapircentral og designeret værdipapirafviklingssystem
  • Avanceret infrastruktur, der garanterer en høj STP-rate gennem alle faser
  • Løbende afvikling via nettoafvikling eller RTGS
  • Eliminerer hovedstolsrisiko gennem Delivery vs. Payment (DvP) og afvikling af penge via centralbanken
  • Reducerer behovet for likviditet pga. effektiv netting i clearingprocessen
  • Netting af betalinger på tværs af forskellige typer af aktiver
  • Automatiserede løsninger til sikkerhedsstillelse, der optimerer likviditet og administrationen af sikkerhed
  • Direkte adgang til internationale værdipapirmarkeder via effektive DvP-links 

Læs mere

Strømlinet clearing & afvikling

VP var den første værdipapircentral i verden, som digitaliserede værdipapirer. Vores clearing & afviklingssystem, tilbyder den mest effektive infrastruktur, til afvikling af handel med danske værdipapirer.

VP's clearing og afviklingssystem leverer afviklingskørsler med mulighed for netting (modregning) af værdipapirer og penge mange gange i døgnet. Derudover er det i dagtimerne muligt at benytte realtidsafvikling. Vores clearingssystem udregner den enkelte kundes positioner i såvel penge som værdipapirer på nettobasis, og mindsker dermed behovet for likviditet.

Derudover er VP's unikke løsning inden for sikkerhedsret med til at reducere likviditetsbehovet yderligere.

Vi kan også hjælpe dig med...