Sikkerhedsret / VP Securities

Sikkerhedsret

Likviditetsomkostninger i forbindelse med værdipapirhandel kan være betydelige. For de banker og børsmæglere, som deltager på markedet, er det derfor altafgørende at kunne minimere bindingen af likviditeten eller den sikkerhedsstillelse, som medgår ved den daglige afvikling af værdipapirer, betalinger og Corporate Actions.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/_LS_9037.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Minimerede likviditetsomkostninger
  • Optimal udnyttelse af sikkerhed på tværs af adskillige clearingprocesser
  • Indgåede værdipapirer inkluderes automatisk som sikkerhedsstillelse
  • Brug af egenbeholdning som sikkerhedsstillelse
  • Reduktion af operationelle risici
Læs mere

Optimering af likviditet

VPs sikkerhedsretssystem gør det muligt for markedsdeltagerne at afvikle værdipapirtransaktioner med det lavest mulige likviditetskrav. Deltagerne kan drage nytte af systemets store fleksibilitet ved automatisk at pantsætte værdien af hele værdipapirdepotet i stedet for det enkelte værdipapir. Derudover indgår værdipapirer, som modtages i en afvikling, automatisk som sikkerhed for afviklingen via sikkerhedsretten.

Vores sikkerhedsretsløsning lader også markedsdeltagerne bruge den samme sikkerhedsstillelse til andre clearing-formål, fx ved clearing af detailbetalinger (SUM clearing og direct debit) og valuta-clearing (CLS clearing).

Vi kan også hjælpe dig med...

Sikkerhedsdepoter

Individuelle løsninger, let håndtering, lav risiko