TARGET2-Securities (T2S) / VP Securities

TARGET2-Securities (T2S)

Den 12. september 2016 tilsluttede VP sig TARGET2-Securities (T2S) – et nyt fælleseuropæisk clearing- og afviklingssystem. På nuværende tidspunkt har VP tilsluttet sig med afvikling i euro, men når Nationalbanken stiller danske kroner til rådighed for T2S vil VP afregne både euro og danske kroner i T2S. Dette sker den 29. oktober 2018.

VP’s datterselskab VP LUX, der opererer som værdipapircentral i Luxembourg, har også tilsluttet sig T2S. Værdipapircentraler fra i alt 22 europæiske lande har tilsluttet sig, og dækker dermed det meste af det europæiske marked.

Videoen er udarbejdet af den Europæiske Centralbank (ECB).

Fordele for markedet

  • Adgang til et paneuropæisk investormarked sikrer en effektiv kapitalfremskaffelse til gavn for virksomheder og låntagere
  • Effektiv og billig afvikling af europæiske værdipapirer på tværs af grænser og nationale infrastrukturer
  • Billigere opbevaring af europæiske værdipapirer i VP via samme infrastruktur og service, som kendes fra opbevaring af danske værdipapirer
  • Reduktion af risiko ved afvikling i centralbank penge
  • Lavere likviditetsomkostninger ved netting på tværs af markeder

 

Læs mere

VP har valgt at tilslutte sig TARGET2-Securities (T2S) i to faser. Først med værdipapirafvikling i euro i 2016, for både VP SECURITIES og VP LUX, og senere med værdipapirafvikling i danske kroner fra den 29. oktober 2018. Den todelte tilslutning sker for at give markedet den nødvendige tid til at gennemføre tekniske og operationelle tilpasninger.

Tilslutning af værdipapirafvikling i danske kroner i 2018 forudsætter, at Danmarks Nationalbank stiller danske kroner til rådighed for afviklingen, hvilket Nationalbanken allerede har tilkendegivet.

VP har sammen med Nationalbanken og repræsentanter for bankerne været aktivt involveret i forberedelserne til T2S siden starten i 2006. VP er således repræsenteret i den under ECB nedsatte AMI-SeCo og en række arbejdsgrupper herunder.

Selve den tekniske løsning udvikles af 4CB, som er centralbankerne i Tyskland, Italien, Frankrig og Spanien. VP koordinerer de nødvendige tekniske tilpasninger i det danske marked, blandt andet for at sikre at tilpasningsomkostningerne, bliver så lave som muligt.