Investment Fund Services / VP Securities

Investment Fund Services

Investeringsforeningsmarkedet er i konstant forandring, og emner som international distribution, strømlining af processer på tværs af grænser og automatisering er i fokus. Forvaltere, deres Transfer Agents og distributører er alle interesserede i at levere den bedste ydelse til investorerne. Men ordrehåndtering kan være en udfordring for distributører og Transfer Agents, og processer som administration af udstedelser og indfrielser, reinvesteringer og distribution af formidlingshonorar kan være besværlige.

/~/media/E8F652082F86499CB6D1848DB38CF343.ashx?w=453

Fordele ved et partnerskab med VP

  • Investorbeskyttelse vha. opbevaring af investeringsforeningsbeviser i en værdipapircentral – enten i Danmark eller i Luxembourg
  • Effektiv international distribution af investeringsforeninger via vp.FUND HUB® funktionalitet
  • Strømlining af processer
  • Uafhængig leverandør af nøjagtige oplysninger om distributørers beholdninger
  • Reducerede transaktionsomkostninger ved brug af VP’s SWIFT-gateway

Læs mere

Vores løsninger

VP håndterer disse udfordringer ved hjælp af VP's settlement system og dens vp.FUND HUB®. Den forbinder Transfer Agents elektronisk med distributører og automatiserer en række processer, som fremmer effektiv international distribution af foreninger. Transfer Agents drager fordel af den automatiserede order routing, clearing og udstedelsesprocesser, mens distributøren får nem adgang til en verden af utallige investeringsforeninger.

Vores datterselskab VP LUX er den første udstedende værdipapircentral i Luxembourg. Vi understøtter distributionsbestræbelserne hos investeringsforeninger i andre lande ved at koble op til de forskellige Transfer Agents og leverandører af foreninger.

Vores rolle som den uafhængige tredjepart mellem Transfer Agent og distributøren, der driver det centrale bogføringssystem, giver os adgang til nøjagtige data, som sætter os i stand til at levere en række forskellige løsninger til fordelingen af gebyrer.

Vi kan også hjælpe dig med...

VP LUX

VP's datterselskab og værdipapircentral i Luxembourg