Investor services / VP Securities / VP Securities

Investor Services

Mange aktieselskaber og investeringsforeninger har ikke de fornødne interne ressourcer og automatiske processer, der på en fleksibel og omkostningseffektiv måde kan sikre det serviceniveau, som deres investorer forventer.

/~/media/ADAE0A7FD1CB44BAA79D6F135344FE37.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Efterlevelse af love og regler
  • Omfattende møde- og generalforsamlingsservice
  • Adgang til specialister med stor erfaring
  • Innovative produkter og services
  • Omkostningseffektiv og tidsbesparende støtte til gennemførelse af din IR-strategi
  • Minimere forbruget af interne ressourcer

Læs mere

En komplet løsning

Med VP's markedsledende løsninger, tilbyder vi valget mellem en komplet serviceløsning eller udvalgte services, der matcher de aktuelle behov.

Investor Services giver de optimale betingelser for både dig og dine investorer samtidig med at interne processer strømlines.

Løsningerne er opbygget på viden, erfaring, faglige kompetencer og en specialiseret IT-platform.

Vi kan også hjælpe dig med...

Issuing Agent Services

VP har den nødvendige viden når der skal udstedes aktier, obligationer eller investeringsforeningsbeviser.