Insider Services / VP Securities / VP Securities

Insider Services

Overholdelse af gældende lovgivning om markedsmisbrug (MAR) er en krævende opgave der kan udfordre interne ressourcer og kompetencer. Den mindste fejlhåndtering, kan betyde stor imagemæssig skade for både selskabet og den involverede insider. VP tilbyder en MAR-compliant web-løsning (vp.INSIDER), som kan hjælpe med effektiv håndtering af insideradministration.

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Effektivisering og optimering af insideradministration og reducering af operationel risiko
  • Automatisk datafangst af handler der reducerer risikoen for udeladt eller forsinket rapportering
  • Sektionsopdelt insiderliste i henhold til ESMAs format
  • E-mailnotifikation ved handler, handelsperioder og ved registrering på insider- og fortrolighedslister
  • Indberetning af ledende medarbejdere og deres nærtståendes transaktioner kan outsources til VP INVESTOR SERVICES
  • Automatisk opdatering af data fra selskabets eget HR-System til vp.INSIDER  

Læs mere

Komplette løsninger

VP's Insiderløsning hjælper med at opfylde virksomhedens lovmæssige forpligtelser i forhold til insideres handler og indberetningsforpligtelser. Løsningen er baseret på et insiderregister med historiske oplysninger, mulighed for automatisk datafangst af handler, e-mailnotifikationer ved udvalgte hændelser samt insiderlister i henhold til ESMAs format.

Den automatiserede datafangst bygger på data fra VP’s clearing og afviklingssystem og giver et unikt udgangspunkt for rettidig og korrekt indberetning.

Indberetningsservice

Selv om ansvaret for indberetning til Finanstilsynet påhviler den ledende medarbejder, så hjælper de fleste selskaber med at forestå indberetning på vegne af de ledende medarbejdere og deres nærstående, da den mindste fejlhåndtering kan betyde stor imagemæssig skade for både selskabet og den involverede.

VP INVESTOR SERVICES har kompetencerne til effektivt at overtage ansvaret og arbejdet med at indberette til Finanstilsynet på vegne af den ledende medarbejder. Selskabet undgår derved en stor del af det administrative arbejde i indberetningsprocessen.

Leveres af VP SECURITIES

Vi kan også hjælpe dig med...

Læs kunde cases

Vi har samlet en række spændende kunde cases fra nogle af Danmarks største virksomheder. Læs dem her.