Online løsning for investorer / VP Securities / VP Securities

Investor Sites

 De fleste aktieselskaber har et dedikeret område af deres hjemmeside, der fokuserer på Investor Relations. Ved at lade VP varetage opgaven med vedligeholdelse af indholdet og de underliggende IT-systemer kan selskabets ressourcer bruges bedre til direkte dialog og interaktion med investorerne.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/_LS_3748.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • En komplet IR-hjemmeside med både offentligt tilgængelige og log-on-beskyttede områder
  • Mere tid til dialog og interaktion med investorerne
  • En branded løsning, der er i overensstemmelse med jeres design-retningslinjer og værdier
  • Reducere brugen af interne ressourcer
  • Omkostningseffektiv vedligeholdelse af indhold
Læs mere

En komplet IR-hjemmeside

VP's Investor Sites er en hjemmeside klar til brug, hvor både eksisterende og potentielle investorer kan få offentlig tilgængelig information. Ved at kombinere Investor Sites med InvestorPortalen, som kun kan benyttes af eksisterende investorer med log-on, kan der skabes et komplet online univers der nemt kan integreres i en bestående hjemmeside.

Det er muligt at brande Investor Sites i overensstemmelse med egne design-retningslinjer, og løsningen tilbyder en række standard-skabeloner og menuer, som gør opdatering og udbygning omkostningseffektivt.

Ved kombinationen drages fordel af en allerede kørende platform, som både kan håndtere offentlig samt log-on-beskyttet information til investorer, og herved skabe et komplet Investor Relationssite.

Leveres af VP INVESTOR SERVICES

Vi kan også hjælpe dig med...

Læs kunde cases

Vi har samlet en række spændende kunde cases fra nogle af Danmarks største virksomheder. Læs dem her.