Udstedelses Services / VP Securities

Udstedelses Services

VP udstedelsesservices omfatter en bred vifte af fleksible og skræddersyede løsninger baseret på elektronisk udstedelse og registrering af værdipapirer. Ydelser, der understøttes af ekspertrådgivning, effektive processer og konkurrencedygtige priser.

/~/media/9B24A49BA668441CB3E8F0D58AFB42C4.ashx?w=453

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Danske værdipapirer udstedt af VP er belånbare i Danmarks Nationalbank
  • Euro-udstedte værdipapirer gennem vores datterselskab VP LUX er belånbare i alle centralbanker i eurosystemet
  • Komplet løsning for planlægning, udstedelse og registrering af værdipapirer
  • Fuldautomatiseret håndtering af Corporate Actions til slutinvestor
  • Facilitering af effektiv distribution til investorer gennem vores clearing- og afviklingssystem
  • One point of contact for både ekspertrådgivning og udstedelsesservices

Læs mere

Udstedere og udstedelsesansvarlige banker – danske såvel som internationale – oplever store fordele i samarbejdet med VP. Dette skyldes blandt andet, at VP har mere end 30 års erfaring i at håndtere hele livscyklussen for et værdipapir, fra planlægning af udstedelsen, elektronisk registrering og international distribution til håndtering af selskabshændelser.

Vi kan også hjælpe dig med...

Obligationsudstedelser

Selskabsobligationer, EMTN programmer, realkreditobligationer

Tildeling af ISIN

VP er eneberettiget og forpligtet til tildeling af ISINs i helhold til ISO6166 standarden for dansk udstedte finansielle instrumenter.