Issuing Agent Services / VP Securities

Issuing Agent Services

Udstedelse af værdipapirer er for selskaber ”en stor sag”, som kræver mange beslutninger, dokumentation og omfattende koordinering blandt mange forskellige involverede parter.

Lovgivningen og de regelsæt som sætter rammen for udstedelsen af værdipapirer, kræver en høj grad af indsigt og ekspertise. Derfor spiller den Udstedelsesansvarlige en helt afgørende rolle ift. at sikre korrekt udstedelse samt registrering i VP.

/~/media/80356DB3C20E41A0B442A67E4B0A9AF9.ashx?w=453

Vi tilbyder selskaber at agere Udstedelsesansvarlig via forretningsområdet VP Issuing Agent Services. Vi har som afdeling mange års erfaring på området og dermed en bred viden om udstedelse af både aktier og obligationer.

Vores erfaring og kompetencer, i kombination med vores automatiserede systemer, garanterer en effektiv udstedelsesproces.

Fordelene ved et partnerskab med VP

  • Erfarne og dedikerede medarbejdere
  • Servicering og vejledning til både simple og komplekse udstedelser
  • Hurtige og smidige processer
  • Effektiv og sikker vejledning ved eksekvering af Corporate Actions
  • ”One point of contact” for ekspertvejledning ifm. udstedelsesservices
  • Uafhængig serviceleverandør
Læs mere

Omfattende services

Elektronisk registrering af værdipapirer i VP’s system har stor værdi for både det udstedende selskab samt investorerne. For selskabet betyder det muligheden for at få en elektronisk ejerbogsfører , som får leveret data omkring investorerne, hver gang en handel har fundet sted. Derudover håndteres hele betalingsprocessen til investorer automatisk, herunder fordeling af udbytte samt beregning af renter, udtrækninger og indfrielser. For investorerne er der desuden en øget sikkerhed, ved at værdipapirerne er registreret i VP og ikke kun eksisterer i en ”fysisk” ejerbog, da der herved ikke kan sås tvivl om ejerskabet af disse. Ydermere sætter investorerne pris på, at deres værdipapirer er synlige i deres netbank således at de kan holde overblikket over deres investeringer.

Ligesom at registrerings- samt udstedelsesprocessen kræver stor koordinering og ekspertise, kræver den efterfølgende daglige håndtering af udstedelsen via diverse Corporate Actions ligeledes erfaring, for at sikre en effektiv eksekvering. VP Issuing Agent Services kan desuden være en værdifuld medspiller for selskaber som går med tanker om en børsintroduktion, da vi kan være med til at begrænse unødvendigt tidsspild, ved at være med til at tænke grundlæggende steps tidligt ind i processen. Vi håndterer alle typer af Corporate Actions for udsteder, som f.eks udbyttekørsler, forskellige typer af emissioner, fusioner, aktiesplit etc.

VP Issuing Agent Services’ erfarne medarbejdere sikrer, at alt forløber som planlagt fra start til slut.

VP Issuing Agent Services kan i rollen som betalingsstiller sikre rettidig betaling til investorerne, via udbetaling af hhv. udbytte, renter samt udtrækninger. Udbetalingerne kan både ske i DKK og EUR.

Med VP Issuing Agent Services som udstedelsesansvarlig, er udstedelsen i sikre hænder.

Vi kan også hjælpe dig med...

Børsintroduktion

Rådgivning om registrering, udstedelsesprocessen og betingelser, investorpleje