Realkreditløsninger / VP Securities

Realkreditløsninger

Baseret på den danske realkreditmodel har VP udviklet en realkreditløsning til eksport. En løsning, der giver låntagere, udbyderne af realkreditlån, regeringer, centralbanker, finansministerier og udviklingsbanker afgørende fordele.

/~/media/Images/Content pictures Max W453/Blue board3.ashx?w=453

Fordelene ved løsningen

  • Realkreditfinansieringen er baseret på langsigtet funding efter balance princippet
  • En velfungerende og succesfuld model der har eksisteret i over 200 år
  • En pålidelig og solid model - selv i krisetider har misligholdelserne aldrig oversteget 1 pct.
  • Kreditrisikoen påhviler udstederen, markedsrisikoen påhviler investoren
  • Gennemsigtighed og enkelhed, der beskytter låntagere mod urimelige vilkår og giver flere muligheder for hel eller delvis indfrielse

Læs mere

Kompleksitet er en begrænsende faktor

I mange lande kan boligudviklingen ikke følge efterspørgslen, og ofte skyldes det, at de eksisterende løsninger til boligfinansiering ikke er tilstrækkelige. Boligfinansiering kan være unødvendig tidskrævende på grund af komplicerede procedure og manglende gennemsigtighed, hvilket kan begrænse adgangen til langsigtet og stabil boligfinansiering.

Gennemsigtighed og forenkling

Den danske realkreditmodel er transparent, enkel og fleksibel, og den giver mulighed for langsigtede fastforrentede lån gennem udstedelse af særligt dækkende obligationer efter balance princippet.

Vi kan også hjælpe dig med...

Obligationsudstedelser

Selskabsobligationer, EMTN programmer, realkreditobligationer

VP LUX

VP's datterselskab og værdipapircentral i Luxembourg